Practic Medical s.r.o., nám. Minoritů 86/7, 794 01 Krnov, IČ: 27806871
+420 724 344 663 +420 725 355 145 

Výběrové řízení na celotělový dvoufotonový denzitometr

Vyhlášení výběrového řízení na celotělový dvoufotonový denzitometr včetně hodnotícího softwaru

Požadavky na přístroj:

Přístroj pracuje s technologií narow fan beama umožňuje vysoce přesné a správné měření kostní hustoty s maximální reprodukovatelností měřených hodnot při minimální radiační dávce. Denní kalibrace zajišťuje maximální přesnost naměřených hodnot. Software je založen na platformě Windows 10, je velmi přehledný a vyniká snadným a intuitivním ovládáním. Přístroj je vhodný pro přesné naměření hodnot BMD nutných pro prvotní určení osteopenie nebo osteoporózy a pro sledování úspěšnosti nasazené léčby. Díky maximální přesnosti a reprodukovatelnosti naměřených hodnot umožňuje posouzení skutečných změn v denzitě kostní hmoty a tím určení správné diagnózy a nasazení odpovídající terapie. Přístroj je navržen pro pracoviště s vysokou průchodností pacientů. Skenovaní čas pro bederní páteř a pro kyčel je 30 s při radiační dávce 20 miligray. Přístroj pracuje s bohatou referenční databází, včetně databáze NHANES

 

Nabídky zasílejte na adresu: Practic Medical s.r.o., Nám. Minoritů 86/7, 79401 Krnov do 29.2.2024

 

V Krnově, dne 15.1.2024

MUDr. Kamila Michalcová, MUDr. Leona Tobiášková